กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21x29 ซม.
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา / ชุด : 145 บาท 
รหัสสินค้า : 978-616-362-284-6


 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วย รวม 101 กิจกรรม การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้บูรณาการเนื้อหาตามบทเรียนในหนังสือรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 13 บท เช่น หน่วยที่ 7 รูปเรขาคณิต 2 มิติและพื้นที่ จะมีกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม บทที่ 11 รูปสามเหลี่ยม และบทที่ 12 รูปวงกลม

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • Views: 321
  • รหัสสินค้า: 9786163622846
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 145.00฿