กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21x29 ซม.
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา / ชุด : 145 บาท 
รหัสสินค้า : 978-616-362-282-2


 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วย รวม 106 กิจกรรม การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้บูรณาการเนื้อหาตามบทเรียนในหนังสือรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 12 บท เช่น หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกและการลบ จะมีกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • Views: 67
  • รหัสสินค้า: 9786163622822
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 145.00฿