หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับน้ำ ป.5

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับน้ำ ป.5
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม.
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคา / ชุด : 105 บาท 
รหัสสินค้า : 978-616-362-255-6


 

วิทยาศาสตร์กับน้ำ” เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมาย คือ การขยายความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนปกติ โดยหนังสือเรียนเล่มนี้จะไม่ได้เน้นกิจกรรมและแนวคิดที่มีอยู่แล้วในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ สสวท. แต่จะเป็นการต่อยอดและสร้างบริบทที่เหมาะสมกับการนำความรู้ไปใช้ เนื้อหาในหนังสือเรียนจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะนำความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ วิกฤติน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของน้ำ

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับน้ำ ป.5

  • Views: 156
  • รหัสสินค้า: 9786163622556
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 105.00฿