แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ป.4

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ป.4
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม.
จำนวนหน้า : 72 หน้า
ราคา / ชุด : 68 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-362-259-4


 

วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง” เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมาย คือ การขยายความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนปกติ โดยหนังสือเรียนเล่มนี้จะไม่ได้เน้นกิจกรรมและแนวคิดที่มีอยู่แล้วในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ สสวท. แต่จะเป็นการต่อยอดและสร้างบริบทที่เหมาะสมกับการนำความรู้ไปใช้ เนื้อหาในหนังสือเรียนจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะนำความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ป.4

  • Views: 90
  • รหัสสินค้า: 9786163622594
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 68.00฿