Math Solution Student's Book Mathayomsuksa 2 Book 1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : Math Solution Student's Book Mathayomsuksa 2 Book 1
ชื่อผู้แต่ง : Mr. James Payer Howell
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด                                                      
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)                                                                              
จำนวนหน้า : 224 หน้า                                                                  
ราคา : 230 บาท                                                                                             
รหัสสินค้า : 885-4515-67-861-0

 จุดเด่น/เนื้อหา 
1. ปรับและวางหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเหมาะสำหรับผู้เรียนในโครงการ English Program (EP),
Mini English Program (MEP), English Integrated Studies (EIS) และผู้เรียนโปรแกรมปกติที่สามารถเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
2. ใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ควบคุมเนื้อหาให้ถูกต้องและตรวจทานคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
ที่สอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 

Math Solution Student's Book Mathayomsuksa 2 Book 1

  • Views: 252
  • รหัสสินค้า: 885-4515-67-861-0
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 230.00฿