ชุดกิจกรรมฯ ประวัติศาสตร์  ม.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  : ชุดกิจกรรมฯ ประวัติศาสตร์  ม.1
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 152 หน้า
ราคา  : 68 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-47-852-4

จุดเด่น/เนื้อหา
              เนื้อหาครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม สวยงามน่าสนใจด้วยภาพประกอบมากถึง 200 ภาพ มี weblinksสำหรับค้นคว้า แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิด 100 คะแนน และแบบทดสอบเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด 100 คะแนน มีการแบ่งคะแนนอย่างชัดเจน สะดวกต่อการคิดคะแนนเป็นร้อยละ พร้อมตารางประเมินผลการเรียนรู้ท้ายเล่ม เพิ่มแบบทดสอบท้ายเล่มช่วยทบทวนเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมฯ ประวัติศาสตร์  ม.1

  • Views: 318
  • รหัสสินค้า: 8854515478524
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 68.00฿