กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.3
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 96  หน้า
ราคา/ชุด : 77 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4209-3
 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม เพื่อการดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความรู้และความสามารถอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4. เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ปลูกฝังความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5. เนื้อหาเกี่ยวกับการปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว
เรียนดีเรียนอย่างไร การเข้าใจและยอมรับตนเอง กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ การประเมินผล
การเรียนรู้ การเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ
6. ลักษณะกิจกรรมเป็นแบบบันทึก แบบสำรวจ การตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ และมีใบงาน

 

กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.3

  • Views: 544
  • รหัสสินค้า: 9786160542093
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 77.00฿