NEW สุดยอดแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาษาไทย ม.1-6

ชื่อ : New สุดยอดแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาษาไทย ม.1-6 
ชื่อผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :
จำนวนหน้า : หน้า
ราคา/ชุด : 0 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3184-4

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design
2. มีทั้งแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยครบทุกหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทุกชั่วโมง
3. กิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบให้สามารถสร้างสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน ตามเป้าหมายของหลักสูตร
4. มีใบงานและชิ้นงานที่สามารถประเมินผลได้ตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด
5. มี Rubrics ประเมินคุณภาพใบงานและชิ้นงานอย่างครบถ้วนและแม่นยำ
6. มีแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ที่สามารถวัดผลการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

NEW สุดยอดแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาษาไทย ม.1-6

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 605
  • รหัสสินค้า: 9786160531844
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿