หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ขมวัฒนา และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา/ชุด : 66 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2389-4

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ตัวชี้วัดระบุตรงกับหน่วยการเรียนรู้ มีใบนำหน้าหน่วยในแต่ละหน่วยที่ระบุแผนผังสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อบอกเนื้อหาที่เรียนในหน่วยการเรียนรู้นั้น พร้อมมีสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้
3. เนื้อหาในแต่ละหน่วย จะมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียน เป็นคำถามถามประสบการณ์เดิม และความคิดสร้างสรรค์ มีภาพประกอบ 4 สีสวยงาม เนื้อหาทันสมัย มีการจัดเนื้อหาเป็นแผนภาพเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
4. สอดแทรกคำศัพท์สำคัญ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ตรงกับเรื่องที่เรียน พร้อมบอกคำอ่านและความหมาย
5. จุดประกายความรู้ เป็นคำถามที่เพิ่มความรู้รอบตัว มีคำถามและคำตอบให้อย่างชัดเจน
6. คำถามท้าทาย เป็นคำถามฝึกกระบวนการคิดใหม่ ๆ ท้าทายให้ผู้เรียนฝึกคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
7. ความรู้เพิ่มเติม เป็นความรู้ที่เพิ่มจากเนื้อหาที่เรียน เป็นความรู้ใหม่
8. สรุป เป็นหัวข้อสรุปเรื่องที่เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น
9. เว็บไซต์แนะนำ เป็นหัวข้อแนะนำเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้สอนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมที่เรียน
 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1086
  • รหัสสินค้า: 9786160523894
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 66.00฿