หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิตต์นิภา ศรีไสย์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา/ชุด : 55 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3040-3

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาครบถ้วนตรงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ยกตัวอย่างบทอ่านและงานเขียนไว้หลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจและเป็นประโยชน์
3. ทุกเรื่องมีสรุปความรู้สำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
4. ทุกเรื่องมีเว็บไซต์แนะนำสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม
5. ทุกเรื่องมีคำถามสำหรับทบทวนความรู้และกระตุ้นความคิดเมื่อจบการเรียนรู้และกิจกรรมเสนอแนะที่น่าสนใจ สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านต่างๆ
6. สอดแทรกเรื่องน่ารู้จากราชบัณฑิตยสถาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางภาษาที่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่นักเรียนสามารถจัดทำได้จริง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 628
  • รหัสสินค้า: 9786160530403
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 55.00฿