หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.ราศิยศ ศิริธงชัยกุล และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า 
ราคา : 92 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3057-1

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาที่ทันสมัย พร้อมภาพประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อใช้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. สอดแทรกกิจกรรม สนุกกับคำศัพท์ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
7. มีจุดประกายความคิด ที่เป็นภาพพร้อมคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน
8. มีจุดประกายความรู้ เป็นคำถาม-ตอบสอดแทรกความรู้ต่างๆในเรื่องที่เรียน
9. ความรู้เพิ่มเติมสอดแทรกความรู้ต่างๆในบทเรียน
10. กิจกรรมพัฒนาการอ่าน ให้ผู้เรียนอ่านคำยาก และทราบความหมายในเนื้อหาได้
11. โครงงานเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงานของผู้เรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 694
  • รหัสสินค้า: 9786160530571
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 92.00฿