Think Big Plus Health and Physical Education Mathayomsuksa 1 Book 1

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: Think Big Plus Health and Physical Education Mathayomsuksa 1 Book 1
ชื่อผู้แต่ง : แผนกภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
ชื่อผู้แปล : อังสนา ทรัพย์สิน และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : size A 4 ( 21 × 29 ซม.)
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 160 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-418-52-0


 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรฯ ได้ครบถ้วน
2. นำเสนอเนื้อหาด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยทุกหน่วยมีการระบุตัวชี้วัดและผังสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
3. รูปเล่มสวยงาม พิมพ์ 4 สี

Think Big Plus Health and Physical Education Mathayomsuksa 1 Book 1

  • Views: 302
  • รหัสสินค้า: 8854515418520
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 160.00฿