หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ MESSAGES ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ Messages ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ฉบับใบประกันคุณภาพ)
ชื่อผู้แต่ง : Diana Goodey และ Noel Goodey
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 27.5 x 22 ซม.
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคา : 125 บาท
รหัสสินค้า 978-052-11-3928-1


 

จุดเด่น/เนื้อหา 
Messages เป็นหนังสือเรียนสำหรับพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะ ที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาอังกฤษกับของไทย รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เห็นว่าการใช้ภาษาอังกฤษมีประโยชน์

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ MESSAGES ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)

  • Views: 23
  • รหัสสินค้า: 9780521139281
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 125.00฿