ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  : ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1
ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา  : 90 บาท
รหัสสินค้า  : 885-4515-47-849-4

จุดเด่น/เนื้อหา
            เนื้อหาครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ภาพประกอบสวยงามทันสมัย
เนื้อหาเชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี weblinksสำหรับค้นคว้า แต่ละหน่วยการเรียนรู้
มีแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิด 100 คะแนน และแบบทดสอบเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด 100 คะแนน
มีการแบ่งคะแนนอย่างชัดเจน สะดวกต่อการคิดคะแนนเป็นร้อยละ พร้อมตารางประเมินผลการเรียนรู้ท้ายเล่ม
เพิ่มแบบทดสอบท้ายเล่มช่วยทบทวนเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1

  • Views: 160
  • รหัสสินค้า: 8854515478494
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 90.00฿