หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.ประภัสสร  พวงสำลี และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา : 46 บาท
รหัสสินค้า  : 978-616-05-2760-1

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวงดนตรีสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี สร้างสรรค์ และประยุกต์งานดนตรี 
เทคนิคและการประเมินงานดนตรีสากล สังคีตกวีไทย ดนตรีกับสังคม
2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีผังสรุปสาระสำคัญ กิจกรรมบูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้ 
และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และยังได้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำ คำศัพท์สำคัญ ความรู้รอบโลก จุดประกายความรู้ 
ความรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน และจุดประกายโครงงาน 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 385
  • รหัสสินค้า: 9786160527601
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 46.00฿