หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.5  (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.5  (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อุทัย สงวนพงศ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 104 หน้า
ราคา : 49 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2756-4

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล และสาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค โดยตรงตามจุดประสงค์ของการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพ ทั้งด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด และสอดแทรกข้อมูลเกี่ยว
กับอาชีพน่ารู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำคำศัพท์สำคัญ ความรู้เพิ่มเติม และความรู้รอบโลก
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขึ้น

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.5  (ฉบับ อญ.)

  • Views: 308
  • รหัสสินค้า: 9786160527564
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 49.00฿