คู่มือการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ELEVATOR 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ Elevator 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(ฉบับใบประกันคุณภาพ)
ชื่อผู้แต่ง เสาวนิตย์ อรุณ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม 21 x 29 ซม.
จำนวนหน้า 384 หน้า
ราคา 280 บาท
รหัสสินค้า 978-974-368-677-1 


 

จุดเด่น / เนื้อหา
เป็นแผนการสอนที่ประกอบด้วยคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยมีแผนการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงซึ่งออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) นอกจากนี้ท้ายเล่มยังประกอบด้วย คลังสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม (Resource Bank)

คู่มือการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ELEVATOR 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 85
  • รหัสสินค้า: 9789743686771
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 280.00฿