คู่มือครู หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.5

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.5

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า :               112               หน้า

ราคา/ชุด :       –   บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3867-6

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ชัดเจน สอนง่าย โดยใช้กระบวนการ 5 STRPs เน้นการทำงานของสมอง

2. มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

3. เพิ่มแนวข้อสอบ NT O-NET PISA พร้อมเฉลยทุกข้อ

4. จุดประกายโครงงานบูรณาการ สร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่อาเซียนและโลก

5. เฉลยคำตอบในเล่มอย่างละเอียดทุกข้อ

6. เสริมความรู้สำคัญสำหรับครู

7. สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

คู่มือครู หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.5

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 64
  • รหัสสินค้า: 9786160538676
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿