คู่มือครู หนังสือเรียนพลศึกษา ม.4-6

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนพลศึกษา ม.4-6
ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.
จำนวนหน้า :            200                   หน้า
ราคา/ชุด : 0 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3870-6
 
จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ชัดเจน สอนง่าย โดยใช้กระบวนการ 5 STRPs เน้นการทำงานของสมอง
2. มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
3. เพิ่มแนวข้อสอบ NT O-NET PISA พร้อมเฉลยทุกข้อ
4. จุดประกายโครงงานบูรณาการ สร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่อาเซียนและโลก
5. เฉลยคำตอบในเล่มอย่างละเอียดทุกข้อ
6. เสริมความรู้สำคัญสำหรับครู
7. สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
 

คู่มือครู หนังสือเรียนพลศึกษา ม.4-6

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 79
  • รหัสสินค้า: 9786160538706
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿