คู่มือครูหนังสือเรียน Reading the World Now 2 ม.5

ชื่อหนังสือ : คู่มือครูหนังสือเรียน Reading the World Now 2 ม.5

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 ขาว ดำ

จำนวนหน้า  : 251 หน้า

ราคา/ชุด :      –  บาท

รหัสสินค้า : 978-616-0531-22-6

 

จุดเด่น/ เนื้อหา

  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  • มีการจัดเนื้อหาสาระตามลำดับขั้นตอนเป็นหน่วยการเรียนรู้และหัวข้อ โดยละเอียด
  • มีการอธิบายความคิดรวบยอดไว้อย่างชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น
  • มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนใหม่ในแต่ละหัวข้อ
  • มีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายหน่วยเพื่อให้ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ พร้อมเฉลยและ transcripts ท้ายเล่ม

คู่มือครูหนังสือเรียน Reading the World Now 2 ม.5

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 212
  • รหัสสินค้า: 9786160531226
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿