หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.กวี วรกวิน และอ.กล้าหาญ  พิมพ์ศรี
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา/ชุด : 109 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3961-1
                                                                          

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีสาระและเนื้อหาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งต่าง ๆ และมีหลักคิด ที่ทำให้เข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่การเรียนภูมิศาสตร์มุ่งฝึกให้ผู้เรียนคิดในเชิงภูมิสัมพันธ์ ต้องรู้ในสิ่งที่เห็นและต้องเห็น ในสิ่งที่รู้ ผู้เรียนภูมิศาสตร์ต้องเห็นสิ่งหนึ่งแล้วรู้อีกสิ่งหนึ่งได้จากสิ่งที่เห็นและรู้ สามารถนำมาสร้าง “ภูมิรู้” ได้
3. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความทันสมัย อธิบายรายละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย
4. มีภาพประกอบที่สวยงาม ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
5. ใช้ Infographic ที่เข้าใจง่ายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 857
  • รหัสสินค้า: 9786160539611
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 109.00฿