หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6  (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6  (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.ณัทธนัท  เลี่ยวไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา/ชุด : 74 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2734-2

จุดเด่น/เนื้อหา  
             เนื้อหาครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตร นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมืองดี สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก อธิบายด้วยแผนภาพและตารางช่วยให้เรียนรู้ง่าย มีเกร็ดความรู้ คำศัพท์น่ารู้ แนะนำหนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ทุกหน่วยการเรียนรู้มีคำถามท้าทาย คำถามท้ายหน่วย กิจกรรมเสนอแนะ ท้ายเล่มมีอภิธานศัพท์ ดัชนี สะดวกต่อการสืบค้นและทบทวนความรู้ ภาพประกอบสวยงามทันสมัย

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6  (ฉบับ อญ.)

  • Views: 557
  • รหัสสินค้า: 9786160527342
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 74.00฿