หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4-6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4-6 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.อรวรรณ  ขมวัฒนา และคณะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 62 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2396-2

จุดเด่น/เนื้อหา

         จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล สร้างสรรค์งานดนตรี โน้ตดนตรีไทยและสากล คุณภาพงาน ดนตรี ดนตรีประยุกต์
ยุคสมัยของดนตรี ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม และบทบาทของดนตรีในสังคม และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและผู้เรียน
หนังสือเรียนเล่มนี้จึงได้จัดทำเนื้อหาที่ทันสมัย มีกิจกรรมการเรียนรู้ และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
กระตุ้นกระบวนการคิด นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำ
คำศัพท์สำคัญ จุดประกายความรู้ ความรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4-6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 723
  • รหัสสินค้า: 9786160523962
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 62.00฿