หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ขมวัฒนา และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ราคา : 52 บาท
รหัสสินค้า  : 978-616-05-2759-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ตัวชี้วัดระบุตรงกับหน่วยการเรียนรู้ มีใบนำหน้าหน่วยในแต่ละหน่วยที่ระบุแผนผังสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อบอกเนื้อหาที่เรียนในหน่วยการเรียนรู้นั้น พร้อมมีสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้
3. เนื้อหาเกี่ยวกับวงดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การสร้างสรรค์และประยุกต์งานดนตรี เทคนิคและการประเมินงานดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน และดนตรีพื้นบ้านกับสังคมไทย
3. มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีผังสรุปสาระสำคัญ กิจกรรมบูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้ และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. ได้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำ คำศัพท์สำคัญความรู้รอบโลก รอบรู้อาเซียน  จุดประกายความรู้ ความรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน และจุดประกายโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขึ้น

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 233
  • รหัสสินค้า: 9786160527595
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 52.00฿