หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.4 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.วิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ราคา : 38 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2757-1

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ พร้อมภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
3. มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีผังสรุปสาระสำคัญ กิจกรรมบูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้ และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. มีกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว ฝึกคิดด้วยแผนภาพ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 437
  • รหัสสินค้า: 9786160527571
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 38.00฿