หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อผู้แต่ง : ดร.นัฐจิรา  บุศย์ดี
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา/ชุด : 72 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3971-0

จุดเด่น/เนื้อหา
           
  หนังสือที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในเล่มนี้ จัดแบ่งเนื้อหาสาระเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ                                
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนับเบื้องต้น                                
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ในการนำเสนอเนื้อหาสาระมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้                                
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                
 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  • Views: 403
  • รหัสสินค้า: 9786160539710
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 72.00฿