หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 (ฉบับ อญ.)  
ชื่อผู้แต่ง : อ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา/ชุด : 64 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2732-8

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
2. ทุกหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
        2.1 สรุปสาระสำคัญของวรรณคดีเรื่องนั้นในใบนำหน่วย
        2.2 บทนำเรื่องเพื่ออธิบายที่มาของวรรณคดี
        2.3 เรื่องย่อของวรรณคดีทำให้เข้าใจวรรณคดีที่จะอ่านได้ง่ายขึ้น
        2.4 มีบทวิเคราะห์วรรณคดีช่วยเสริมความเข้าใจ กระตุ้นความคิดและสร้างวิสัยทัศน์ในการอ่านหนังสือ
        2.5 มีศัพทานุกรม อธิบายความหมายของคำศัพท์
        2.6 มีความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจซึ่งเชื่อมโยงจากวรรณคดี ทำให้ความรู้กว้างไกล
        2.7 มีเว็บไซต์แนะนำส่งเสริมการแสวงหาความรู้
        2.8 มีประเด็นทบทวนและกิจกรรมเสนอแนะอย่างหลากหลาย
3. เชื่อมโยงการเรียนรู้วรรณคดีกับชีวิตจริงโดยสอดแทรกอาชีพน่ารู้และข้อมูลเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1275
  • รหัสสินค้า: 9786160527328
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 64.00฿