คู่มือครู หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ป.5

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ป.5

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 104 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3833-1

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.5

2. ระบุวิธีการสอนในเนื้อหาให้ครูสอนง่ายยิ่งขึ้น

3. เสริมความรู้ สำหรับครูในเรื่องสำคัญ

4. ระบุตัวชี้วัดในกิจกรรมการเรียนรู้

5. เสนอแนะวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน

6. สอนตามมาตรฐานหลักสูตร

7. เฉลยคำตอบในทุกคำถาม

8. เพิ่มกิจกรรมประเมินสมรรถนะสำคัญ

9. เสริมคำแนะนำเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คู่มือครู หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ป.5

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 190
  • รหัสสินค้า: 9786160538331
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿