คู่มือครู หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชื่อหนังสือ :  คู่มือครู หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ราคา/ชุด :  -   บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3734-1

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ชัดเจน สอนง่าย โดยใช้กระบวนการ 5 STEPs เน้นการทำงาน

ของสมอง

2. มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

3. เพิ่มแนวข้อสอบ NT O-NET PISA พร้อมเฉลยทุกข้อ

4. จุดประกายโครงงานบูรณาการ สร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่อาเซียนและโลก

5. เฉลยคำตอบในเล่มอย่างละเอียดทุกข้อ

6. เสริมความรู้ที่สำคัญสำหรับครู

7. สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

คู่มือครู หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 309
  • รหัสสินค้า: 9786160537341
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿