คู่มือครู แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า :           256                หน้า

ราคา/ชุด :      –      บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3080-9

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการ Brain-based Learning (BBL)

2. นำเสนอวิธีแจกลูกสะกดคำที่ถูกต้อง ทำให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้

3. เฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ ตรงกับแบบฝึกหัดหน้าต่อหน้า

4. แสดงตัวชี้วัดชัดเจนทุกแบบฝึกหัด ครบถ้วนตามหลักสูตร

5. แสดงหลักการ วิธีคิด เหตุผล ในการวิเคราะห์ข้อสอบชัดเจนทุกข้อ

6. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร

คู่มือครู แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 343
  • รหัสสินค้า: 9786160530809
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿