คู่มือครู หนังสือเรียนสารและสมบัติของสาร ม.4-6

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนสารและสมบัติของสาร ม.4-6

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า :                 192              หน้า

ราคา/ชุด :         –        บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3853-9

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ชัดเจน สอนง่าย โดยใช้กระบวนการ 5 STEPs เน้นการทำงาน

ของสมอง

2. มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

3. เพิ่มแนวข้อสอบ NT O-NET PISA พร้อมเฉลยทุกข้อ

4. จุดประกายโครงงานบูรณาการ สร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่อาเซียนและโลก

5. เฉลยคำตอบในเล่มอย่างละเอียดทุกข้อ

6. เสริมความรู้ที่สำคัญสำหรับครู

7. สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

คู่มือครู หนังสือเรียนสารและสมบัติของสาร ม.4-6

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 194
  • รหัสสินค้า: 9786160538539
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿