หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อ.วัฒนา  นิธิศดิลก และอ.เจริญ ราคาแก้ว
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา/ชุด : 84 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4301-4

จุดเด่น/เนื้อหา
                     หนังสือที่เขียนขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง                                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                
ซึ่งในเล่มนี้จัดแบ่งเนื้อหาสาระเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง                                
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม                                 
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ในการนำเสนอเนื้อหาสาระมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้                                
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้และมีความสามารถเพียงพอ                                
ที่จะศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 317
  • รหัสสินค้า: 9786160543014
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 84.00฿