หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับ อญ. 
              (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ผศ. เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา/ชุด : 98 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3966-6

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีใบอนุญาตรับรองคุณภาพ
3. นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เริ่มจากนำเสนอรูปภาพ เชื่อมโยง
สู่ข้อความและสัญลักษณ์ ใช้ภาพและตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหาส่งเสริม
ท้ายเนื้อหามีกรอบสรุป concept อย่างชัดเจน และมีกรอบน่ารู้ เป็นแนวคิดเพิ่มเติม
การเรียนรู้ มีการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. แบบฝึกมีจำนวนเหมาะสมในการสร้างเสริม และเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ มีการนำเสนอตัวอย่างก่อนให้ทำแบบฝึก 
และมีแบบฝึกท้าทาย แทรกอยู่เป็นระยะ ๆ เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหน่วย
5. ท้ายหน่วยมีแบบฝึกทักษะท้ายหน่วย เพื่อให้นักเรียนทบทวนหลังจากจบเนื้อหาในแต่ละหน่วยแล้ว
6. มีแบบฝึกทบทวนทุก 2-3 หน่วย เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะเพิ่มเติม และไม่ให้ความรู้ขาดช่วง ครูสามารถ
ใช้เป็นแบบฝึกเตรียมสอบได้ และท้ายเล่มมีแบบฝึก ฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อทบทวนและตรวจสอบการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 726
  • รหัสสินค้า: 9786160539666
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿