หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : พระระพิน พุทฺธิสาโร และพระมหามนัส กิตฺติสาโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)   
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา/ชุด : 32 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2720-5


จุดเด่น/เนื้อหา 
1. มีเนื้อหาครบตามตัวชี้วัด ใช้ภาษาที่อ่านง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น มีวงเล็บคำที่อ่านยากท้ายคำศัพท์ มีภาพประกอบสวยงาม
2. เป็นภาพ 4 สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม
3. มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด เพื่อฝึกกระบวนการคิดของผู้เรียน
6. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพิ่มเติม
7. มีสนุกกับคำศัพท์ ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
8. มีข้อมูลเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
9. มีจุดประกายความรู้ ซึ่งเป็นคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 199
  • รหัสสินค้า: 9786160527205
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 32.00฿