หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.2 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.2 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อัชชา แสงอัสนีย์  และผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา/ชุด : 82 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3031-1

 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาถูกต้องและครบถ้วนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แต่ละหน่วยการเรียนรู้แบ่งเนื้อหาชัดเจนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนอย่างเพียงพอ สามารถอ่านออก เขียนได้ และพัฒนาจนคล่องแคล่ว
3. ใช้วิธีการฝึกฝนทักษะทางภาษาตามกระบวนการที่ถูกต้อง โดยฝึกอ่านสะกดคำ อ่านเป็นคำ อ่านประโยค อ่านข้อความ เรียนรู้ความหมายของคำด้วยภาพ และคำอธิบายตามพจนานุกรม และฝึกเขียนตามลำดับ
4. เชื่อมโยงความรู้ภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ด้วยการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีจุดประกายโครงงานที่นักเรียนสามารถทำได้จริง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ป.2 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 871
  • รหัสสินค้า: 9786160530311
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 82.00฿