หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)
ผู้แต่ง : อาจารย์วันเพ็ญ   สุทธากาศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ราคา : 40 บาทรหัสสินค้า : 978-616-05-2031-2

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนาการคิดรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
2. ภาพและเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3. พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
4. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ                                                                        
5. ฝึกกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้แผนภาพความคิด
6. สามารถนำเนื้อหาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
7.สอดแทรกภาษาอาเซียนพาเพลินให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียนในชีวิตประจำวัน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 138
  • รหัสสินค้า: 9786160520312
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 40.00฿