สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม A5
จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา/ชุด 15 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-21-823-6


 

สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ผู้เรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือ จัดกิจกรรมด้วยตนเอง ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • Views: 143
  • รหัสสินค้า: 8854515218236
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 15.00฿