หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : อ.เคน   จันทร์วงษ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ราคา/ชุด : 45 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2067-1

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนาการคิดรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
2. ภาพและเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3. พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
4. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ 
5. ฝึกกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้แผนภาพความคิด
6. สามารถนำเนื้อหาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
7. สอดแทรกภาษาอาเซียนพาเพลิน ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียนในชีวิตประจำวัน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 263
  • รหัสสินค้า: 9786160520671
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 45.00฿