EYES OPEN WORKBOOK 2

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : Eyes Open Workbook 2
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : Vicki Anderson with Eoin Higgins
สำนักพิมพ์ : Cambridge University Press
จำนวนหน้า : 104 หน้า
ราคา / ชุด : 68 บาท 
รหัสสินค้า : 978-131-6600-28-3


 

หนังสือชุด “Eyes Open” เป็นหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ตรงกับ CEFR มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ A2-B1 ที่เหมาะสมและเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว “สพฐ.” มีความคาดหวังและต้องการให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย B1 เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ในระดับสากลและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม AEC และตรงตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21 จุดเด่นของหนังสือชุดนี้ คือ Cambridge University Press ได้มีข้อตกลงร่วมมือกับ Discovery Channel Education ที่เป็นสารคดีต่าง ๆ และมีชื่อเสียงมากในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยการนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่คัดสรรแล้วมาทำเป็นหนังสือและใช้สื่อวิดีโอเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน แต่ละบทจะมีความโดดเด่นของเรื่องราวที่ต่างกัน
- บทเรียนจะมีกิจกรรมทีละขั้นตอนเพื่อในที่สุดนักเรียนจะสามารถพูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แต่ละบทเรียนจะมีบทเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเชื่อมไปกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ (CLIL) เช่น วิชาประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- หนังสือมีความยืดหยุ่นให้กับครูที่ต้องสอนนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไม่เท่ากันให้สามารถเรียนด้วยกันได้และมีอุปกรณ์มากมายให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีข้อสอบเพื่อให้ครูสามารถนำมาทำแบบทดสอบกับนักเรียนได้อีกด้วย

EYES OPEN WORKBOOK 2

  • Views: 241
  • รหัสสินค้า: 9781316600283
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 68.00฿