คู่มือครู หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ป.3

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ป.3

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :

จำนวนหน้า :    152   หน้า

ราคา/ชุด :   -  บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3824-9

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ระบุวิธีสอนในเนื้อหาให้ครูสอนง่าย

2. เสริมความรู้สำหรับครูในเรื่องที่สำคัญและความหมายคำศัพท์ สำหรับอธิบายเสริมให้นักเรียน

3. ระบุตัวชี้วัดในกิจกรรมการเรียนรู้

4. เสริมกิจกรรมประเมินสมรรถนะสำคัญและคำแนะนำเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. บูรณาการสาระอาเซียนกับเนื้อหา

6. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ฯด้วยแนวข้อสอบ NT และ O-NET

7. เฉลยคำตอบในเล่มอย่างละเอียดทุกข้อ

คู่มือครู หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ป.3

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 72
  • รหัสสินค้า: 9786160538249
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿