ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

ADMIN 15/03/2024 0
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)   เ...
Read More
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

ADMIN 15/03/2024 0
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) ...
Read More
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

ADMIN 15/03/2024 0
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) ...
Read More
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)

ADMIN 15/03/2024 0
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)  ...
Read More