หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

กรรมวิธีการผลิต

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้แต่ง อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภ..

0.00฿

กลศาสตร์ยานยนต์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กลศาสตร์ยานยนต์ ชื่อผู้แต่ง สรรพสิทธิ์ ยืนยาว สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อผู้แต่ง วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี สำนักพ..

0.00฿

การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การจัดแสดงสินค้า ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ประภาส พวงชื่น สำนักพิมพ์ บ..

0.00฿

งานสีรถยนต์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานสีรถยนต์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง วัชรินทร์ เหล่าออง สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

งานเครื่องยนต์เล็ก

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานเครื่องยนต์เล็ก ชื่อผู้แต่ง มานะ วิชางาม สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิ..

0.00฿

งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ ชื่อผู้แต่ง วัชรินทร์ เหล่าออง สำนักพิมพ..

0.00฿

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ชื่อผู้แต่ง อนงค์นุช ปอเจริญ สำนักพิมพ..

0.00฿

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ชื่อหนังสือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿