ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

กรรมวิธีการผลิต

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้แต่ง อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภ..

0.00฿

กลศาสตร์ยานยนต์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กลศาสตร์ยานยนต์ ชื่อผู้แต่ง สรรพสิทธิ์ ยืนยาว สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ประภาส พวงชื่น สำนักพิมพ์ บ..

0.00฿

งานสีรถยนต์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานสีรถยนต์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง วัชรินทร์ เหล่าออง สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

งานเครื่องยนต์เล็ก

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานเครื่องยนต์เล็ก ชื่อผู้แต่ง มานะ วิชางาม สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิ..

0.00฿

งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ ชื่อผู้แต่ง วัชรินทร์ เหล่าออง สำนักพิมพ..

0.00฿

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ชื่อผู้แต่ง สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์ สำนักพิมพ์ บริ..

0.00฿

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง อนุสรณ์ แสงดาว และณัฐกร หมื่นทอง สำนัก..

0.00฿

ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ทรงศักดิ์ สัตนาโค สำนักพิมพ์ บริ..

0.00฿

การขับรถยนต์

ชื่อหนังสือ การขับรถยนต์ ชื่อผู้แต่ง พัณณิน แสงทอง และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ..

0.00฿

งานฝึกฝีมือ 1

ชื่อหนังสือ งานฝึกฝีมือ 1 ชื่อผู้แต่ง ไทรทอง เรืองจำรัส สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว...

0.00฿

งานบำรุงรักษารถยนต์

ชื่อหนังสือ งานบำรุงรักษารถยนต์ ชื่อผู้แต่ง มานะ วิชางาม สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว..

0.00฿