หลักสูตรใหม่ ปวช. 2562

แสดง:
เรียงลำดับ:

กฎหมายพาณิชย์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กฎหมายพาณิชย์ ชื่อผู้แต่ง วิชาญ โพธิสิทธิ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภา..

0.00฿

กฎหมายแรงงาน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    กฎหมายแรงงาน ชื่อผู้แต่ง:    ผศ. ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์ สำนักพิมพ์ บริษ..

0.00฿

กระบวนการจัดทำบัญชี

ชื่อหนังสือ กระบวนการจัดทำบัญชี ชื่อผู้แต่ง พินรัฎ สีตลวรางค์ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิช..

129.00฿

กลศาสตร์เครื่องกล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์เครื่องกล ชื่อผู้แต่ง : ดร.มานะ วิชางาม บริษัท : พัฒนาคุณภาพวิ..

0.00฿

การขายออนไลน์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การขายออนไลน์ ชื่อผู้แต่ง อนุชิต ตำราเรียง สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุ..

105.00฿

การขายเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ: การขายเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง: สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ :  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ชื่อผู้แต่ง : สานันท์ คงแก้ว บริษัท : พัฒนาคุณภ..

0.00฿

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อผู้แต่ง:    วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี สำ..

0.00฿

การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การจัดแสดงสินค้า ชื่อผู้แต่ง:    สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒ..

0.00฿

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ชื่อผู้แต่ง:    สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์..

0.00฿

การตลาดเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การตลาดเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง:    สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

การบัญชีตั๋วเงิน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : การบัญชีตั๋วเงิน ชื่อผู้แต่ง : อุไรวรรณ สุธีดวงสมร และกัณทิมา สุธีดวงสม..

0.00฿