สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

แสดง:
เรียงลำดับ:

กฎหมายแรงงาน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    กฎหมายแรงงาน ชื่อผู้แต่ง:    ผศ. ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์ สำนักพิมพ์ บริษ..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง:    พนม บุญญ์ไพร สำนัก..

0.00฿

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ชื่อผู้แต่ง:    อำไพวรรณ ไชยอนันต์ สำนักพ..

0.00฿

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชื่อผู้แต่ง:    ผศ. ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณ..

0.00฿

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อผู้แต่ง ชญาภา ทิมจำลองเจริญ สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿