สมรรถนะวิชาชีพ-พาณิชยกรรม

แสดง:
เรียงลำดับ:

กฎหมายพาณิชย์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กฎหมายพาณิชย์ ชื่อผู้แต่ง วิชาญ โพธิสิทธิ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภา..

0.00฿

กระบวนการจัดทำบัญชี

ชื่อหนังสือ กระบวนการจัดทำบัญชี ชื่อผู้แต่ง พินรัฎ สีตลวรางค์ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิช..

129.00฿

การขายออนไลน์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การขายออนไลน์ ชื่อผู้แต่ง อนุชิต ตำราเรียง สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุ..

105.00฿

การขายเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ: การขายเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง: สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อผู้แต่ง:    วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี สำ..

0.00฿

การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การจัดแสดงสินค้า ชื่อผู้แต่ง:    สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒ..

0.00฿

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ชื่อผู้แต่ง:    สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์..

0.00฿

การตลาดเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การตลาดเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง:    สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

การบัญชีตั๋วเงิน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : การบัญชีตั๋วเงิน ชื่อผู้แต่ง : อุไรวรรณ สุธีดวงสมร และกัณทิมา สุธีดวงสม..

0.00฿

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ชื่อผู้แต่ง:    กัณทิมา สุธีดวงสมร สำนักพิ..

0.00฿

การบัญชีบริษัทจำกัด

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การบัญชีบริษัทจำกัด ชื่อผู้แต่ง นารีรัตน์ เทศสูงเนิน สำนักพิมพ์ บริษ..

137.00฿

การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ชื่อผู้แต่ง:    อนงค์นุช ปอเจริญ สำนักพิม..

0.00฿