สมรรถนะวิชาชีพ-อุตสาหกรรม

แสดง:
เรียงลำดับ:

กลศาสตร์เครื่องกล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์เครื่องกล ชื่อผู้แต่ง : ดร.มานะ วิชางาม บริษัท : พัฒนาคุณภาพวิ..

0.00฿

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ :  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ชื่อผู้แต่ง : สานันท์ คงแก้ว บริษัท : พัฒนาคุณภ..

0.00฿

คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ชื่อผู้แต่ง : ไทรทอง เรืองจำรัส บริษัท :  พัฒนาคุ..

0.00฿

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง : สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์ ..

0.00฿

งานฝึกฝีมือ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    งานฝึกฝีมือ ชื่อผู้แต่ง:    ไทรทอง เรืองจำรัส สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง:    จักรินทร์ คงสิบ สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ฉัตรทอง ใสแสง สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง : พิเชษฐ์ สิงห์ชู บริษัท : พัฒนาคุณ..

0.00฿

งานไฟฟ้ารถยนต์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : งานไฟฟ้ารถยนต์ ชื่อผู้แต่ง : วราพงศ์ บัวจันทร์ บริษัท : พัฒนาคุณภาพวิช..

0.00฿

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง สุรสิทธิ์ ดรละคร สำนั..

121.00฿

ทดสอบแบบทำลายสภาพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ทดสอบแบบทำลายสภาพ ชื่อผู้แต่ง : สุเทพ นุชิต บริษัท : พัฒนาคุณภาพวิชากา..

0.00฿

ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ชื่อผู้แต่ง : สุเทพ นุชิต บริษัท : พัฒนาคุณภาพวิช..

0.00฿