คู่มือครู หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1
ชื่อผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :
จำนวนหน้า :        หน้า
ราคา/ชุด :   –  บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4158-4
 
จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด ชัดเจน สอนง่าย โดยใช้กระบวนการ 5 STEPs เน้นการทำงาน
ของสมอง
2. มีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
3. เพิ่มแนวข้อสอบ NT O-NET PISA พร้อมเฉลยทุกข้อ
4. จุดประกายโครงงานบูรณาการ สร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่อาเซียนและโลก
5. เฉลยคำตอบในเล่มอย่างละเอียดทุกข้อ
6. เสริมความรู้ที่สำคัญสำหรับครู
7. สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

คู่มือครู หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 3862
  • รหัสสินค้า: 9786160541584
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿