ติดต่อเรา


ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทร : 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999

แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ 0-2241-4131, 0-2243-7666

Facebook : https://www.facebook.com/pw.iadth/

ติดตามเราที่ Line@