หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 78.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 25.5 x 18.2 ซม.
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา/ชุด : 78 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-0527-13-7


จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีใบอนุญาตรับรองคุณภาพ
3. นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เริ่มจากนำเสนอ
รูปภาพ เชื่อมโยงสู่ข้อความและสัญลักษณ์ ใช้ภาพและตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ มีการสอดแทรก อาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้ายเนื้อหามีกรอบสรุป concept อย่างชัดเจน และมีกรอบน่ารู้ เป็นแนวคิดเพิ่มเติม
4. แบบฝึกมีจำนวนเหมาะสมในการสร้างเสริม และเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ มีการนำเสนอตัวอย่างก่อนให้ทำแบบฝึก และมีแบบฝึกท้าทาย แทรกอยู่เป็นระยะ ๆ เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหน่วย
5. ท้ายหน่วยมีแบบฝึกทักษะท้ายหน่วย เพื่อให้นักเรียนทบทวนหลังจากจบเนื้อหาในแต่ละหน่วยแล้ว
6. มีแบบฝึกทบทวนทุก 2-3 หน่วย เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะเพิ่มเติม และไม่ให้ความรู้ขาดช่วง ครูสามารถใช้เป็นแบบฝึกเตรียมสอบได้ และท้ายเล่มมีแบบฝึก ฝึกฝนเพิ่มเติม
เพื่อทบทวนและตรวจสอบการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา
เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.